ORKAN TIM

ZNANSTVENICI I ISTRAŽIVAČI

ULOGA:

VODITELJ PROJEKTA

NEVEN VRČEK

PROF.DR.SC

Neven Vrček je istraživač i predavač na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FOI). U razdoblju od 2015. do 2019. godine bio je dekan Fakulteta. Područja njegova interesa su e-poslovanje, e-uprava, razvoj informacijskog društva, mjerenje uspješnosti organizacije i softversko inženjerstvo. Autor je više od osamdeset znanstvenih radova i nekoliko knjiga.

Uspješno je mentorirao petnaest doktoranda te je vodio nekoliko znanstvenih projekata. Pored akademskih projekata, vodio je brojne stručne projekte u područjima njegova interesa, kao što su razvoj nacionalnog okvira interoperabilnosti, izrada strategije e-poslovanja, implementacija uravnotežene ljestvice, razvoj nacionalne infrastrukture za e-račune itd.

Član je nekoliko stručnih i akademskih udruženja. U razdoblju od 2005. do 2014. bio je urednik časopisa Journal of Organizational and Information Sciences. Bio je voditelj doktorskog programa Informacijske znanosti na FOI-ju, voditelj poslijediplomskog programa Javna uprava, član revizorskog odbora Hrvatske narodne banke i član znanstvenih odbora nekoliko časopisa i konferencija. Također je predstavnik Savjetodavnog odbora Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike W3C-a.

 • Softversko Inženjerstvo

 • Mjerenje Uspješnosti Organizacije

 • Razvoj Informacijskog Društva
 • Zaštita Privatnosti i Osobnih Podataka
 • Kvaliteta E-Usluga i Procjena Kvalitete E-Usluga

 • Percepcije Korisnika E-Usluga o Privatnosti i Kvaliteti E-Usluga.

RENATA MEKOVEC

PROF.DR.SC

Renata Mekovec je izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Katedre za razvoj informacijskih sustava i Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo. Nositeljica je kolegija Informacijski sustavi u uredskom poslovanju, Upravljanje informatičkim uslugama, Zaštita privatnosti u poslovnim sustavima.

Njezina područja istraživanja su:

(1) zaštita privatnosti i osobnih podataka

(2) kvaliteta e-usluga i procjena kvalitete e-usluga

(3) percepcije korisnika e-usluga o privatnosti i kvaliteti e-usluga.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

LUKA MILIĆ

DR.SC

Luka Milić asistent je na preddiplomskom i diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike, kao i doktorand računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Član je Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre na FOI-ju.

Područja su mu znanstvenoga i nastavnoga interesa operacijski sustavi, računalne mreže, arhitektura računarskih sustava i internet stvari.

 • Operacijski Sustavi

 • Računalne Mreže i Sustavi

 • Internet Stvari

 • Optičko procesiranje, klasifikacija i praćenje signala/slike
 • Algoritmi i Arhitektura Optičkog Računarstva

 • Dizajn Digitalnih Sustava i Inteligentni Senzorski Sustavi

KARL S. GUDMUNSSON

PROF.DR.SC

Karl S. Gudmundsson (PhD) maturirao je 1984. godine na Školi pomorskog inženjerstva na Islandu.

Obrazovanje je nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je na Fakultetu elektrotehničkih i računalnih znanosti Sveučilišta Wright State 1996. godine završio preddiplomski i 1998. godine diplomski studij računalnog inženjerstva. Također je pohađao poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu te 2004. godine obranio doktorsku disertaciju. U razdoblju od 1988. do 2001. godine radio je kao voditelj projekata u istraživačkoj i razvojnoj tvrtki Tern Systems Inc.

Trenutno radi na Sveučilištu u Islandu. Njegovi su interesi teorijsko i eksperimentalno optičko procesiranje signala/slike, klasifikacija i praćenje, algoritmi i arhitektura optičkog računarstva, inteligentni senzorski sustavi, dizajn digitalnih sustava, digitalna obrada signala/slike, klasifikacija i praćenje.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

NIKOLA IVKOVIĆ

Izv. prof. dr. sc.

Nikola Ivković diplomirao je računarstvo i stekao doktorat u području računalnih znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj je Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Predaje predmete vezane uz računalne mreže, operacijske sustave i arhitekture računalnih sustava.

Služi kao redoviti recenzent za kvalitetne znanstvene časopise (Q1 i Q2) te sudjeluje u brojnim odborima međunarodnih konferencija. Njegovi istraživački interesi uključuju računalnu inteligenciju i optimizaciju, računalne mreže, formalne metode, operacijske sustave i paralelno Programiranje.

 • Računalna Inteligencija i Optimizacija

 • Računalne Mreže i Formalne Metode

 • Operacijski Sustavi i Paralelno Programiranje

 • Razvoj Informacijskih Sustava
 • Sigurnost IS

 • CRM Implementacija

GERIĆ SANDRO

DR.SC.

Sandro Gerić je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Nositelj je kolegija iz područja elektroničkog poslovanja, upravljanja odnosima s klijentima te sigurnosti informacijskih sustava.

Uključen je u rad na više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz domene razvoja informacijskih sustava, interoperabilnosti, sigurnosti informacijskih sustava te primjene i razvoja sustava za upravljanje odnosima s klijentima. Autor je više od 50 znanstvenih radova.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

IVAN MAGDALENIĆ

PROF.DR.SC

Ivan Magdalenić je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike.

Nositelj je nekoliko predmeta u području računarstva.

Područja njegovog znanstvenog istraživanja i interesa uključuju napredne tehnike programiranja, generativno programiranje, internet stvari, elektroničko poslovanje, Semantički web.

 • Napredne Tehnike Programiranja

 • Generativno Programiranje i IoT

 • Elektroničko Poslovanje i Semantički Web

 • Razvoj Programskih Rješenja
 • Razvoj Informacijskih Sustava

MIJAČ MARKO

DR. SC.

Marko Mijač (broj znanstvenika 348951) je asistent i doktorand na Fakultetu organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu. Član je Katedre za Razvoj informacijskih sustava. Prije zaposlenja na fakultetu, radio je kao programer na razvoju informacijskih sustava proizvodnje u Boxmark Leather d.o.o. poduzeću, kao i na drugim manjim projektima. Trenutno predaje na predmetima: Programsko inženjerstvo, Poslovni informacijski sustavi, i Zemljopisni informacijski sustavi.

U njegovo područje interesa spada šire područje programskog inženjerstva i razvoja informacijskih sustava. Posebno je zainteresiran za područje ponovne iskoristivosti prilikom razvoja softvera, uključujući softverske arhitekture, uzorke dizajna, i softverske okvire. Trenutno radi na dovršenju svoje doktorske disertacije vezane uz softverske okvire.

U toku svog rada na fakultetu je sudjelovao u radu na različitim projektima kao što su: razvoj softvera za izračun energetskih svojstava zgrada (KI Expert), MEDINFO (Razvoj kurikuluma za Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij medicinske informatike), IRI Hyper (Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije) i drugi. Autor je ili koautor 11 znanstvenih i 3 stručna članka objavljena na različitim konferencijama.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

SCHATTEN MARKUS

PROF.DR.SC.

Markus Schatten je izvanredni profesor i voditelj Laboratorija za umjetnu inteligenciju na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Obranio je doktorat u području infomacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstveni magisterij u području informacijskih znanosti te diplomu na prediplomskom studiju Informacijski sustavi. Autor je preko 80 znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige.

Drži nastavu na svim razinama studija (prediplomski, diplomski, specijalistički i doktorski studij) iz područja vezanih uz baze podataka, semantičko modeliranje, programiranje i umjetnu inteligenciju.

Njegovo područje istraživanja je umjetna inteligencija i njezina primjena u različitim domenama poput višeagentnih sustava, virtualnih asistenata, računalnih igara, Interneta svega, rudarenja društvenog Weba i teorije autopoiesisa.

Sudjelovao je na 15-ak znanstvenih i stručnih projekata uključujući nekoliko međunarodnih (FP7, COST, Erasmus+). Vodio je uspostavni projekt HRZZ (ModelMMORPG Large-scale Multi-agent Modeling of Massively Multi-player on-line Role Playing Games), upravo vodi istraživački projekt (O_HAI④Games – Orchestration of Hybrid Artificial Intelligence Methods for Computer Games) te je vodio niz potpora Sveučilišta u Zagrebu među kojima izdvojiti UAVTraffic – Multi-agent based Traffic Control of Autonomous Unmanned Aerial Vehicles.

 • Multiagentni Sustavi

 • Umjetna Inteligencija

 • Internet Svega

 • Programsko Inženjerstvo
 • Metodologija Razvoja Softvera

 • Razvoj Programskih Rješenja za Mobilne i Pametne Uređaje

ZLATKO STAPIĆ

IZV. PROF. DR. SC.

Zlatko je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava i voditelj Laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacije i informatike.

Sunositelj je na kolegijima Programsko inženjerstvo i Analiza i razvoj programa. Zlatko je također voditelj Grupe za razvoj i transfer mobilnih tehnologija. Područja istraživanja uključuju softversko inženjerstvo, pristupe i metodike razvoja softvera, razvoj za mobilne i pametne uređaje te primjenu teorijskih principa u praksi. Bio je voditelj ili suradnik na više od 20 znanstvenih i stručnih projekata, te je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

U svom radu na Fakultetu posebnu pozornost usmjerava na suradnju s industrijom te uključivanje studenata u projekte. Dobio je više nagrada za dosadašnji rad i postignuća.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

BORIS TOMAŠ

DOC.DR.SC

Boris je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova akademska zaduženja na Fakultetu su izvođenje laboratorijskih vježbi na kolegijima: IOT: Embedded Software Development, Programsko inženjerstvo te Energy efficient connected objects. Također, Boris upravlja Interent of Things (IoT) Laboratorijem. Njegova područja interesa su: razvoj softvera, Internet stvari, mobilni i ugrađeni razvoj, bežično umrežavanje, svjetlosna komunikacija.

Tijekom karijere radio je na nekoliko međunarodnih i domaćih komercijalnih i znanstvenih projekata.

Za svoja akademska i profesionalna postignuća primio je dvije Dekanove nagrade, nagradu za izvrsnost Rotary cluba te Rektorovu nagradu.

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

 • Mrežna i Svjetlosna Komunikacija

 • Strojarstvo

 • Elektronika

 • Tehnički savjetnik

MARIO ŠERCER

DR.SC

Mario Šercer rođen je u Hrvatskoj 18. lipnja 1970. godine.

U Zagrebu je studirao strojarstvo te je nakon toga otišao u Njemačkoj, gdje je u početku radio kao inženjer strojarstva, a kasnije kao šef tehničkog ureda.

Njegovi su zadaci bili razvoj zavoda izgradnju peći i postrojenja na biomasu kao i projekt upravljanje. 2002. godine vratio se u Hrvatsku i nastavio raditi kao razvoj i građevinski inženjer te kao tehnički savjetnik. Na isti vrijeme je studirao ekonomiju i stekao doktorat.

Sudski je tumač i prevoditelj za njemački jezik i radi i kao vanjski suradnik na Međimurskom veleučilištu u Čakovec.

Od 2019. direktor je Razvojno-edukativnog centra za metalnu industriju – Metal Čakovec.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

LOVRO POSARIĆ

MAG. INF.

Lovro Posarić asistent je na Fakultetu organizacije i informatike na predmetima vezanim uz Internet stvari i umrežene organizacije. Član je Katedre za razvoj informacijskih sustava. Kao student zaposlen je na poziciji mladog istraživača u IoT Laboratoriju gdje nastavlja rad na ORKAN projektu. Njegova područja interesa uključuju internet stvari, programsko inženjerstvo i razvoj softvera, radio komunikaciju i lokalizaciju temeljem radio signala.

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

AHMED SHAREEF

MAG. INF.

Ahmed Shareef radi kao znanstveni asistent na Fakultetu organizacije i informatike. Radi kao projektni asistent za ORKAN.
Njegovo područje znanstvenog istraživanja i interesa uključuje digitalne blizance, semantičku interoperabilnost i internet stvari.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

VODITELJ PROJEKTA

 • Softversko Inženjerstvo

 • Mjerenje Uspješnosti Organizacije

 • Razvoj Informacijskog Društva

NEVEN VRČEK

PROF.DR.SC

Neven Vrček je istraživač i predavač na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FOI). U razdoblju od 2015. do 2019. godine bio je dekan Fakulteta. Područja njegova interesa su e-poslovanje, e-uprava, razvoj informacijskog društva, mjerenje uspješnosti organizacije i softversko inženjerstvo. Autor je više od osamdeset znanstvenih radova i nekoliko knjiga.

Uspješno je mentorirao petnaest doktoranda te je vodio nekoliko znanstvenih projekata. Pored akademskih projekata, vodio je brojne stručne projekte u područjima njegova interesa, kao što su razvoj nacionalnog okvira interoperabilnosti, izrada strategije e-poslovanja, implementacija uravnotežene ljestvice, razvoj nacionalne infrastrukture za e-račune itd.

Član je nekoliko stručnih i akademskih udruženja. U razdoblju od 2005. do 2014. bio je urednik časopisa Journal of Organizational and Information Sciences. Bio je voditelj doktorskog programa Informacijske znanosti na FOI-ju, voditelj poslijediplomskog programa Javna uprava, član revizorskog odbora Hrvatske narodne banke i član znanstvenih odbora nekoliko časopisa i konferencija. Također je predstavnik Savjetodavnog odbora Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike W3C-a.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Zaštita Privatnosti i Osobnih Podataka
 • Kvaliteta E-Usluga i Procjena Kvalitete E-Usluga

 • Percepcije Korisnika E-Usluga o Privatnosti i Kvaliteti E-Usluga.

RENATA MEKOVEC

IZV.PROF.DR.SC

Renata Mekovec je izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Katedre za razvoj informacijskih sustava i Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo. Nositeljica je kolegija Informacijski sustavi u uredskom poslovanju, Upravljanje informatičkim uslugama, Zaštita privatnosti u poslovnim sustavima.

Njezina područja istraživanja su:

(1) zaštita privatnosti i osobnih podataka

(2) kvaliteta e-usluga i procjena kvalitete e-usluga

(3) percepcije korisnika e-usluga o privatnosti i kvaliteti e-usluga.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Operacijski Sustavi

 • Računalne Mreže i Sustavi

 • Internet Stvari

LUKA MILIĆ

MAG.ING.COMP

Luka Milić asistent je na preddiplomskom i diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike, kao i doktorand računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Član je Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre na FOI-ju.

Područja su mu znanstvenoga i nastavnoga interesa operacijski sustavi, računalne mreže, arhitektura računarskih sustava i internet stvari.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Optičko procesiranje, klasifikacija i praćenje signala/slike
 • Algoritmi i Arhitektura Optičkog Računarstva

 • Dizajn Digitalnih Sustava i Inteligentni Senzorski Sustavi

KARL S. GUDMUNSSON

PROF.DR.SC

Karl S. Gudmundsson (PhD) maturirao je 1984. godine na Školi pomorskog inženjerstva na Islandu.

Obrazovanje je nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je na Fakultetu elektrotehničkih i računalnih znanosti Sveučilišta Wright State 1996. godine završio preddiplomski i 1998. godine diplomski studij računalnog inženjerstva. Također je pohađao poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu te 2004. godine obranio doktorsku disertaciju. U razdoblju od 1988. do 2001. godine radio je kao voditelj projekata u istraživačkoj i razvojnoj tvrtki Tern Systems Inc.

Trenutno radi na Sveučilištu u Islandu. Njegovi su interesi teorijsko i eksperimentalno optičko procesiranje signala/slike, klasifikacija i praćenje, algoritmi i arhitektura optičkog računarstva, inteligentni senzorski sustavi, dizajn digitalnih sustava, digitalna obrada signala/slike, klasifikacija i praćenje.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Računalna Inteligencija i Optimizacija

 • Računalne Mreže i Formalne Metode

 • Operacijski Sustavi i Paralelno Programiranje

NIKOLA IVKOVIĆ

DOC.DR.SC

Nikola Ivković diplomirao je računarstvo i stekao doktorat u području računalnih znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj je Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Predaje predmete vezane uz računalne mreže, operacijske sustave i arhitekture računalnih sustava.

Služi kao redoviti recenzent za kvalitetne znanstvene časopise (Q1 i Q2) te sudjeluje u brojnim odborima međunarodnih konferencija. Njegovi istraživački interesi uključuju računalnu inteligenciju i optimizaciju, računalne mreže, formalne metode, operacijske sustave i paralelno Programiranje.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Razvoj Informacijskih Sustava
 • Sigurnost IS

 • CRM Implementacija

GERIĆ SANDRO

IZV.PROF.DR.SC

Sandro Gerić je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Nositelj je kolegija iz područja elektroničkog poslovanja, upravljanja odnosima s klijentima te sigurnosti informacijskih sustava.

Uključen je u rad na više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz domene razvoja informacijskih sustava, interoperabilnosti, sigurnosti informacijskih sustava te primjene i razvoja sustava za upravljanje odnosima s klijentima. Autor je više od 50 znanstvenih radova.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Napredne Tehnike Programiranja

 • Generativno Programiranje i IoT

 • Elektroničko Poslovanje i Semantički Web

IVAN MAGDALENIĆ

IZV.PROF.DR.SC

Ivan Magdalenić je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike.

Nositelj je nekoliko predmeta u području računarstva.

Područja njegovog znanstvenog istraživanja i interesa uključuju napredne tehnike programiranja, generativno programiranje, internet stvari, elektroničko poslovanje, Semantički web.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Razvoj Programskih Rješenja
 • Razvoj Informacijskih Sustava

MIJAČ MARKO

MAG.INF

Marko Mijač (broj znanstvenika 348951) je asistent i doktorand na Fakultetu organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu. Član je Katedre za Razvoj informacijskih sustava. Prije zaposlenja na fakultetu, radio je kao programer na razvoju informacijskih sustava proizvodnje u Boxmark Leather d.o.o. poduzeću, kao i na drugim manjim projektima. Trenutno predaje na predmetima: Programsko inženjerstvo, Poslovni informacijski sustavi, i Zemljopisni informacijski sustavi.

U njegovo područje interesa spada šire područje programskog inženjerstva i razvoja informacijskih sustava. Posebno je zainteresiran za područje ponovne iskoristivosti prilikom razvoja softvera, uključujući softverske arhitekture, uzorke dizajna, i softverske okvire. Trenutno radi na dovršenju svoje doktorske disertacije vezane uz softverske okvire.

U toku svog rada na fakultetu je sudjelovao u radu na različitim projektima kao što su: razvoj softvera za izračun energetskih svojstava zgrada (KI Expert), MEDINFO (Razvoj kurikuluma za Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij medicinske informatike), IRI Hyper (Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije) i drugi. Autor je ili koautor 11 znanstvenih i 3 stručna članka objavljena na različitim konferencijama.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Multiagentni Sustavi

 • Umjetna Inteligencija

 • Internet Svega

SCHATTEN MARKUS

IZV.PROF.DR.SC.

Markus Schatten je izvanredni profesor i voditelj Laboratorija za umjetnu inteligenciju na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Obranio je doktorat u području infomacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstveni magisterij u području informacijskih znanosti te diplomu na prediplomskom studiju Informacijski sustavi. Autor je preko 80 znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige.

Drži nastavu na svim razinama studija (prediplomski, diplomski, specijalistički i doktorski studij) iz područja vezanih uz baze podataka, semantičko modeliranje, programiranje i umjetnu inteligenciju.

Njegovo područje istraživanja je umjetna inteligencija i njezina primjena u različitim domenama poput višeagentnih sustava, virtualnih asistenata, računalnih igara, Interneta svega, rudarenja društvenog Weba i teorije autopoiesisa.

Sudjelovao je na 15-ak znanstvenih i stručnih projekata uključujući nekoliko međunarodnih (FP7, COST, Erasmus+). Vodio je uspostavni projekt HRZZ (ModelMMORPG Large-scale Multi-agent Modeling of Massively Multi-player on-line Role Playing Games), upravo vodi istraživački projekt (O_HAI④Games – Orchestration of Hybrid Artificial Intelligence Methods for Computer Games) te je vodio niz potpora Sveučilišta u Zagrebu među kojima izdvojiti UAVTraffic – Multi-agent based Traffic Control of Autonomous Unmanned Aerial Vehicles.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Programsko Inženjerstvo
 • Metodologija Razvoja Softvera

 • Razvoj Programskih Rješenja za Mobilne i Pametne Uređaje

ZLATKO STAPIĆ

DOC.DR.SC

Zlatko je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava i voditelj Laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacije i informatike.

Sunositelj je na kolegijima Programsko inženjerstvo i Analiza i razvoj programa. Zlatko je također voditelj Grupe za razvoj i transfer mobilnih tehnologija. Područja istraživanja uključuju softversko inženjerstvo, pristupe i metodike razvoja softvera, razvoj za mobilne i pametne uređaje te primjenu teorijskih principa u praksi. Bio je voditelj ili suradnik na više od 20 znanstvenih i stručnih projekata, te je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

U svom radu na Fakultetu posebnu pozornost usmjerava na suradnju s industrijom te uključivanje studenata u projekte. Dobio je više nagrada za dosadašnji rad i postignuća.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

 • Mrežna i Svjetlosna Komunikacija

BORIS TOMAŠ

DOC.DR.SC

Boris je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova akademska zaduženja na Fakultetu su izvođenje laboratorijskih vježbi na kolegijima: IOT: Embedded Software Development, Programsko inženjerstvo te Energy efficient connected objects. Također, Boris upravlja Interent of Things (IoT) Laboratorijem. Njegova područja interesa su: razvoj softvera, Internet stvari, mobilni i ugrađeni razvoj, bežično umrežavanje, svjetlosna komunikacija.

Tijekom karijere radio je na nekoliko međunarodnih i domaćih komercijalnih i znanstvenih projekata.

Za svoja akademska i profesionalna postignuća primio je dvije Dekanove nagrade, nagradu za izvrsnost Rotary cluba te Rektorovu nagradu.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

 • Strojarstvo

 • Tehnički savjetnik

MARIO ŠERCER

DR.SC

Mario Šercer rođen je u Hrvatskoj 18. lipnja 1970. godine.

U Zagrebu je studirao strojarstvo i nakon toga otišao u Njemačkoj, gdje je u početku radio kao inženjer strojarstva, a kasnije kao šef tehničkog ureda.

Njegovi su zadaci bili razvoj zavoda izgradnju peći i postrojenja na biomasu kao i projekt upravljanje. 2002. godine vratio se u Hrvatsku i nastavio raditi kao razvoj i građevinski inženjer te kao tehnički savjetnik. Na isti vrijeme je studirao ekonomiju i stekao doktorat.

Sudski je tumač i prevoditelj za njemački jezik i radi i kao vanjski suradnik na Međimurskom veleučilištu u Čakovec.

Od 2019. direktor je Razvojno-edukativnog centra za metalnu industriju – Metal Čakovec.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

SNJEŽANA KRIŽANIĆ

MAG. INF.

Snježana Križanić je asistentica na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na predmetima vezanima uz procesno servisne arhitekture i digitalno poslovanje. Članica je Katedre za razvoj informacijskih sustava. Područja interesa su joj Internet stvari, digitalni blizanci, modeliranje poslovnih procesa.

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

ELVIS POPOVIĆ

MAG. INF.

Elvis Popović je asistent na Fakultetu organizacije i informatike, na predmetima povezanima s računalnim mrežama, internetu stvari, računalnom inteligencijom i operacijskim sustavima.

Član je katedre za računarstvo i tehnologiju ali surađuje na zajedničkim projektima sa članovima Katedra za razvoj informacijskih sustava.

Područja interesa su mu numeričko računanje, optimizacijski algoritmi, računalna inteligencija i biologijom inspirirani algoritmi.

Dodatno se bavi tehnologijom dronova, elektronskim telekomunikacijama, a ekspert je i za 3D računalne vizualizacije i video tehniku.

Član je organizacija ACM i IEEE.

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

ULOGA:

ISTRAŽIVAČ

MISLAV MATIJEVIĆ

MAG. INF.

Mislav Matijević, mag. inf., drži laboratorijske vježbe na kolegijima Analiza i razvoj programa (Android/Kotlin), Razvoj aplikacija za mobilne i pametne uređaje (Android/Kotlin) i Programsko inženjerstvo (Windows/C#).

 • Programsko Inženjerstvo

 • Internet Stvari

Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-4864.