D3.1. Izrađeni izvještaj i preporuke o analizi komunikacijskih uređaja